Specialisten in arbeidsrecht

Zeevenhooven Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers bij individuele arbeidsgeschillen betreffende ontslag, concurrentie, privacy en contractuele geschillen alsook ingeval van reorganisaties.

Zeevenhooven Advocaten heeft veel proceservaring op het gebied van ontslag- en geschillen en biedt tevens standaard contracten in een custom made pakket.

Zeevenhooven Advocaten adviseert en procedeert in ieder geval bij de volgende aangelegenheden:

  • Ontslag en geschillen in de arbeidsverhouding;
  • Arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten en freelanceovereenkomsten;
  • De rechtspositie van de statutair bestuurder;
  • Non-concurrentie en/of relatiebeding;
  • Overgang van onderneming;
  • CAO problematiek;
  • Reorganisaties;
  • Het uitvoeren van een personeelsscan.
Arbeidsrecht
Zeevenhooven Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers bij individuele arbeidsgeschillen betreffende ontslag, concurrentie, privacy…
Ondernemingsrecht
Zeevenhooven Advocaten staat ondernemers bij in alle facetten van het ondernemerschap. De ondersteuning ziet zowel op het opstellen, onderhandelen en…
Vastgoedrecht
Zeevenhooven advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van het vastgoedrecht. Het vastgoedrecht omvat een breed terrein. Wij kunnen u adviseren…
Sportrecht
Met haar Sportdesk staat Zeevenhooven Advocaten sporters, bonden en andere met sport gelieerde organisaties bij en voorziet zij hen op allerlei gebieden…
Privacy
Data privacy is in enkele jaren uitgegroeid tot een top issue voor veel bedrijven en overheden. Nationale en internationale wetgeving dwingt gaandeweg tot meer…
Incasso's
Zeevenhooven advocaten heeft veel ervaring opgedaan om op een kosten efficiënte wijze opeisbare vorderingen bij debiteuren te incasseren. Door de juiste…