AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een Europese verordening met directe werking in alle landen van de Europese Unie. Op 25 mei 2018 zal deze definitief van kracht worden. Binnen alle lidstaten geldt dan een gelijkwaardig regime met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Op grond van de AVG zijn de rechten van degene wiens persoonsgegevens u verwerkt bewust uitgebreid. U dient vóór 25 mei 2018 uw bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de AVG. Doe u dat niet dan loopt u het risico op boetes tot maximaal 20 miljoen euro, of een boete van 4% van uw wereldwijde jaaromzet.

Waar moet u zoal aan voldoen op basis van de AVG?
1. Uw onderneming dient een Data Privacy Policy op te stellen waarin staat opgenomen op welke wijze en met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt en wat de grondslag van deze verwerking is;

2. Uw onderneming dient een verwerkingsregister aan te houden waarin onder meer staat opgenomen:

– een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens;
– een omschrijving van de verwerkingsdoeleinden;
– de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking;

3. Afhankelijk van de activiteiten van uw onderneming bent u mogelijk verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen;

4. Werkt u samen andere partij die persoonsgegevens voor verwerken dan dient met die partijen een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin wordt vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het op correcte wijze verwerken van persoonsgegevens.

Het bovenstaande is slecht een kleine greep uit de verplichtingen die volgen uit de AVG. Wat de AVG exact voor u tot gevolg heeft, verschilt per onderneming.

Uiteraard helpt Zeevenhooven Advocaten u graag met het vaststellen wat de AVG van u vraagt en hoe op de meest efficiënte wijze aan deze vereisten te voldoen.

Neem gerust contact op met de specialisten privacy recht van Zeevenhooven Advocaten als u meer informatie wenst omtrent de AVG en de implementatie daarvan.

< terug naar Actueel

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply