Specialisten in (inter)nationaal contractenrecht

Zeevenhooven Advocaten heeft jarenlange ervaring in het opstellen, beoordelen en sluiten van (complexe) nationale en internationale commerciële contracten. Ook voorzien wij in gedegen after closing, follow up en – daar waar nodig – procederen wij voor u. Met uw ondernemers geest op de voorgrond denkt Zeevenhooven Advocaten met u mee en ontzorgt waar mogelijk.

Wij kunnen u onder meer juridisch adviseren met betrekking tot overeenkomsten en commerciële transacties op het gebied van:

  • I(C)T (SaaS, PaaS, Master Service Agreements, IT Licensing, Service Level Agreements);
  • Strategische samenwerking en joint ventures;
  • Inkoop en verkoop transacties;
  • Product development en Product sourcing;
  • Marketing;
  • Agentuur;
  • Media content;
  • Algemene voorwaarden.
Arbeidsrecht
Zeevenhooven Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers bij individuele arbeidsgeschillen betreffende ontslag, concurrentie, privacy…
Contractenrecht
Zeevenhooven Advocaten heeft jarenlange ervaring in het opstellen, beoordelen en sluiten van (complexe) nationale en internationale commerciële…
Privacy
Data privacy is in enkele jaren uitgegroeid tot een top issue voor veel bedrijven en overheden. Nationale en internationale wetgeving dwingt gaandeweg tot meer…
Ondernemingsrecht
Zeevenhooven Advocaten staat ondernemers bij in alle facetten van het ondernemerschap. De ondersteuning ziet zowel op het opstellen, onderhandelen en…
Intellectueel eigendom
Zeevenhooven Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van IE-recht. De nadruk ligt hierbij op het ‘zachte’ IE-recht meer bijzonder op het adviseren en procederen met…
Sportrecht
Met haar Sportdesk staat Zeevenhooven Advocaten sporters, bonden en andere met sport gelieerde organisaties bij en voorziet zij hen op allerlei gebieden…