Specialisten in vastgoedrecht

Zeevenhooven advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van het vastgoedrecht. Het vastgoedrecht omvat een breed terrein. Wij kunnen u adviseren en adequate begeleiding geven op onder meer de volgende gebieden.

Huur: Opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, zowel kantoorruimte (230a-bedrijfsruimte) als winkelruimte (290-bedrijfsruimte), voor zowel verhuurders als huurders. Dit geldt zowel voor onderhuur.

Geschillen m.b.t. huurachterstanden, overlast en/of achterstallig onderhoud (en gebreken), ontruimingen en ontruimingsbescherming, goedkeuring afwijkende bedingen, huurprijswijzigingen, geschillen over de beëindiging van huurovereenkomsten en indeplaatsstellingen.

Vastgoedbeheer, geschillen over servicekosten.

Koop en verkoop van onroerend goed: correcte vastlegging afspraken, garanties, boetes bij ontbinding koopovereenkomst, kettingbedingen, erfdienstbaarheden, Vereniging van Eigenaren.

Intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.
Overeenkomsten met adviseurs (makelaars, architecten e.d.).

Arbeidsrecht
Zeevenhooven Advocaten adviseert zowel werkgevers als werknemers bij individuele arbeidsgeschillen betreffende ontslag, concurrentie, privacy…
Ondernemingsrecht
Zeevenhooven Advocaten staat ondernemers bij in alle facetten van het ondernemerschap. De ondersteuning ziet zowel op het opstellen, onderhandelen en…
Vastgoedrecht
Zeevenhooven advocaten heeft jarenlange ervaring op het gebied van het vastgoedrecht. Het vastgoedrecht omvat een breed terrein. Wij kunnen u adviseren…
Sportrecht
Met haar Sportdesk staat Zeevenhooven Advocaten sporters, bonden en andere met sport gelieerde organisaties bij en voorziet zij hen op allerlei gebieden…
Privacy
Data privacy is in enkele jaren uitgegroeid tot een top issue voor veel bedrijven en overheden. Nationale en internationale wetgeving dwingt gaandeweg tot meer…
Incasso's
Zeevenhooven advocaten heeft veel ervaring opgedaan om op een kosten efficiënte wijze opeisbare vorderingen bij debiteuren te incasseren. Door de juiste…